Returinformation

 

Ev. Retur.


I enlighet med svensk lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan. Meddelande om reklamation skall lämnas till Katzback.se inom 2 månader från det att felet upptäckts. Sker reklamation inte inom 6 mån från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan.
Kunden skall före återsändandet göra en felanmälan på Returanmälan. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt reklamationsärende. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och kartongen vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Reklamationsärenden som inkommer till Katzback.se utan godkänt ytteremballage (t.ex. i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd.

Efter leverans av digitalt levererade foton kan köpet ej längre ångras. Katzback.se lämnar inte ångerrätt på dessa eftersom mottagandet digitalt  innebär att kunden har accepterat att produkten ej längre kan återlämnas.

Vår ångerrätt är i enlighet med ”Konsumenttjänstlagen” och gällande rättspraxis för området.Gå direkt till butiken... Besök vår Facebook-sida...
Notice: Undefined variable: success in /customers/e/4/f/katzback.se/httpd.www/catalog/view/theme/default/template/information/information.tpl on line 28Notice: Undefined variable: error_warning in /customers/e/4/f/katzback.se/httpd.www/catalog/view/theme/default/template/information/information.tpl on line 33
 Tillbaka